Fastighetsförvaltning Stockholm

Allt du behöver som fastighetsägare – under samma tak | 010-510 04 40

Tjänster

ETT BRETT UTBUD TJÄNSTER INOM FASTIGHETSFÖRVALTNING

Vi har delat in våra olika tjänster inom fastighetsfärvaltning i olika kategorier: bas, mellan, stor, valfritt, bygg-, projekt- och tekniktänster samt fastighetsservice.

 

Här informerar vi om vad de olika tjänsterna innehåller:

Teek förvaltning bas

Fastighetsservice: rondering, förebyggande avhjälpning, rapportering, felanmälan kontorstid.

Inre fastighetsskötsel: trappstädning, enklare felavhjälpning.

Teknisk förvaltning: reparationer.

 

Teek förvaltning mellan

Fastighetsservice: rondering, förebyggande avhjälpning, rapportering, felanmälan kontorstid.

Inre fastighetsskötsel: trappstädning, enklare felavhjälpning.

Yttre fastighetsskötsel: trädgård, snöröjning.

Teknisk förvaltning: reparationer, enkel underhållsplanering 1-3 år.

Ekonomisk förvaltning: årsredovisning/bokslut, deklarationer

 

Teek förvaltning stor

Fastighetsservice: rondering, förebyggande avhjälpning, rapportering, felanmälan kontorstid.

Inre fastighetsskötsel: trappstädning, enklare felavhjälpning.

Yttre fastighetsskötsel: trädgård, snöröjning, lekparkbesiktningar, koordinering entreprenörer.

Teknisk förvaltning: reparationer, enkel underhållsplanering 1-3 år, tekniska besiktningar, koordinering entreprenörer, analys av driftkostnader, enkel upphandlingar, felanmälan jour.

 

Teek förvaltning valfri

I detta förvaltningspaket kan du välja valfritt bland samtliga ovanstående tjänster samt ett flertal till.

 

Teek bygg-, projekt och tekniktjänster

Här kan du välja fritt bland följande tjänster:

Bygg, projekt och tekniska tjänster, bygg- och projektledning, fastighetsbesiktning, underhållsplan 3 år och uppåt, teknisk rådgivning, vvs, bygg, vent, el, energisparplan, upphandlingar av entreprenader, projektering, lekparksbesiktningar, lägenhetsbesiktningar, koordinering entreprenörer.  

 

Teek fastighetsskötsel

När det handlar om fastighetsskötsel kan du välja fritt bland följande tjänster:

Trappstädning, trädgårdsskötsel, snöröjning, garagesopning, lekparksbesiktningar, reparationer, övrigt.

Teek har skött samtliga arbeten exemplariskt och vi är mycket nöjda. Carl-Henrik, kund till Teek