Fastighetsförvaltning Stockholm

Allt du behöver som fastighetsägare – under samma tak | 08-402 28 71

VI TAR HAND OM
DIN FASTIGHET

VI BEHÄRSKAR ALLA SIDOR AV FASTIGHETSFÖRVALTNING

Fastighetsmarknaden är het i Sverige i dag – inte minst i Stockholm, där varje kvadratmeter fastighetsyta är guld värd. Se till att dina fastigheter förvaltas på rätt sätt genom att kontakta oss – vi är firman som behärskar alla aspekter av fastighetsförvaltning i Stockholm.

Som fastighetsägare har man mycket att tänka på. Att ägna sig åt fastighetsförvaltning är tidskrävande och det är svårt att hinna med allt på egen hand. Först och främst ska hyresgästerna trivas, vilket kräver en inte så oansenlig mängd underhåll och service. Tillsyn ska ske, felanmälan ska göras, lagningar och städinsatser ska samordnas och genomföras. Vi har lång erfarenhet av fastighetsförvaltning i Stockholm och kan hjälpa dig, både med att lägga upp planer och utföra service- och underhållsarbeten som alltid är nödvändiga i fastigheter.

 stockholm

Ekonomin känns ofta betungande

Den ekonomiska delen av fastighetsförvaltningen är något som många fastighetsägare upplever som betungande. Vi kan hjälpa till även med den biten och ta hand om pappersarbetet. Med vår hjälp slipper du problem med Skatteverket, fordringsägare och andra intressenter och myndigheter.

Vi har som målsättning att göra fastighetsförvaltningen så problemfri och enkel som möjligt för dig. Fastighetsservice, fastighetsdrift, teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning – vi kan ta hand om din fastighets skötsel ur alla aspekter. Vi sätter alltid kunden i centrum och lägger därför stor vikt på relationer, ett professionellt bemötande och att alltid leva upp till våra löften och hålla tider.

Fastighetsförvaltning i Stockholm med kunden i fokus

Vi sysslar med fastighetsförvaltning och i det ingår att förvalta kundens intressen. Vårt mål är att öka trivseln hos hyresgästerna samt att öka värdet på fastigheterna. Du kan dessutom anlita oss om du behöver hjälp med upphandling, projektering eller projektledning, Våra kompetenta, erfarna och serviceinriktade medarbetare kan garanterat hjälpa dig. Hos oss kan du hitta all form av fastighetsförvaltning i Stockholm under samma rak. Här kan du läsa mer detaljerat om vår olika tjänster. 

Fastighetsservice

Vilka skötsel- och service behov har din fastighet? Hör av dig till oss så kan vi skräddarsy en plan som passar just dina önskemål och behov. Vår bastjänst inom fastighetsservice innefattar allt det arbete som bör ske i bolag, bostadsrättsföreningar, stiftelser och samfälligheter. Rondering och tillsyn, felanmälan, inre och yttre fastighetsskötsel, koordinering av olika entreprenörer, trappstädningar med mera. Vi har efter våra framgångsrika år i branschen goda kontakter med entreprenörer i viktiga branscher som bygg, el och VVS.

Fastighetsdrift

Våra duktiga fastighets- och drifttekniker utför tillsyn och skötsel och gör dessutom underhåll i felavhjälpande syfte i kundens fastigheter. Vi utför även en rad andra tjänster inom fastighetsdrift.

Vi förbättrar luft och inomhusklimat, optimerar energi, bearbetar driftstatistik. Våra tekniker kan dessutom rapportera felstatistik, sammanställa klimatrapporter och följa upp fastighetens mediaförbrukning.

Teknisk förvaltning

Vår tekniska förvaltning är baserad på den specifika underhållsplan som finns framtagen för varje fastighet. Planen uppdateras och förändras regelbundet så att vi kan fånga upp de byggnadstekniska förändringar som uppstår, möta hyresgästernas behov och underlätta fastigheternas budgetering av drift- och underhållstjänster. Bevakning av hyresavtal, visningar, förhandlingar, uppföljning av nyckeltal och hantering av försäkringsärenden är andra tjänster som också kan ingå i den tekniska fastighetsförvaltningen.

Vår projektorganisation kan även leverera hyresgästanpassningar, ombyggnationer, projektledning och projektuppföljningar.

kontrakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk förvaltning

Vi kan även ta han om dagliga ekonomiuppgifter inom ramen för den tekniska förvaltningen. Genom att ta hand om detta pappersarbete så kan vi spara mycket tid och energi åt dig. Vi har goda kontakter med revisorer, banker, kreditinstitut och fastighetsrådgivare. Med hjälp av denna kompetens kan vi erbjuda dig kvalificerad ekonomisk rådgivning inom alla typer av fastighetsrelaterade frågor.

Här är några av de dagliga ekonomiska uppgifter som vi kan hjälpa dig som fastighetsägare med: leverantörsfakturor, kontering, utbetalningar och avstämningar. Dessutom administration av hyror, redovisning, bokslut, momsredovisning, hantering av lån och prognoser. Vi kan även hjälpa dig med deklaration och utbetalning av löner.

I vår ekonomiska fastighetsförvaltning ingår även omfattande moment som framtagande av långsiktiga prognoser och budgetsammanställningar.

Välkommen att kontakta oss – vi är företaget för dig som är i behov av kompetent hjälp när det handlar om fastighetsförvaltning i Stockholm.

De har skött samtliga arbeten exemplariskt och vi är mycket nöjda. Carl-H, kund