Vi tar hand om din fastighet

Förvaltning, teknisk förvaltning och drift

Vi tar hand om din fastighet

Förvaltning, teknisk förvaltning och drift

Ansvarsfull fastighetsförvaltning i Stockholm

Sitter du i styrelsen på en bostadsrättsförening eller är du fastighetsägare? Då kommer du varje dag i kontakt med frågor som rör fastighetsförvaltning. Vi  är erfarna inom fastighetsförvaltning i Stockholm och kan hjälpa till med både enkla och svåra frågor om din fastighet.

Är ditt företag eller förening i behov av kompetent och erfaren fastighetsförvaltning i Stockholm? Kontakta oss idag om du vill ha professionell hjälp!

fastighetsförvaltning Stockholm

Här är några av de tjänster inom fastighetsförvaltning som vi kan erbjuda:

Kommersiell förvaltning

Här ingår bland annat:

 • Implementering av affärs- och fastighetsplan
 • Budgetansvar, prognosarbete och fakturaattest
 • Uppdragsmöten och rapportering.
 • Avtal, förhandlingar och möten med hyresgäster.

Ekonomisk förvaltning

 • Redovisning
 • Ekonomistyrning
 • Hyresadministration
 • Årsavslut

Teknisk förvaltning

 • Fastighetsägaransvar
 • Serviceavtal
 • Underhållsplanering
 • Energianalys och uppföljning
 • Budgetering av drift- och underhållskostnader
 • Brandskydd

Fastighetsdrift

 • Felanmälan
 • Beredskap och jouravtal
 • Underhåll
 • Mindre projekt och entreprenader

Projektledning

 • Kontrollansvar
 • Byggledning
 • Upphandlingar
 • Bygglov
 • Riskanalyser

Vill du veta mer om våra tjänster inom fastighetsförvaltning i Stockholm så är du välkommen att höra av dig till oss.

En stark aktör inom fastighetsförvaltning

Vi är en stark aktör inom fastighetsförvaltning i Stockholm och vi kan hjälpa bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i rätt riktning. Detta genom att skapa mervärde genom smarta digitala lösningar och en stark närvaro i vardagen. Vi strävar efter att vara trygga partners till våra kunderoch se till att alla har en god lönsamhet. Viktigast för oss är att alltid visa respekt, omtanke, kärlek och hjälpa varandra att lyckas.

Vi erbjuder öppna avtal med kortare uppsägningstider, något som ger kunden fler valmöjligheter och bättre service.

Fastighetsmarknaden är het i Sverige i dag – inte minst i Stockholm, där varje kvadratmeter fastighetsyta är guld värd. Se till att dina fastigheter förvaltas på rätt sätt genom att kontakta oss – vi erbjuder professionell och ansvarsfull fastighetsförvaltning i Stockholm.

Som fastighetsägare har man mycket att tänka på. Att ägna sig åt fastighetsförvaltning är tidskrävande och det är svårt att hinna med allt på egen hand. Först och främst ska hyresgästerna trivas, vilket kräver en inte så oansenlig mängd underhåll och service. Tillsyn ska ske, felanmälan ska göras, lagningar och städinsatser ska samordnas och genomföras. Vi har lång erfarenhet av fastighetsförvaltning i Stockholm och kan hjälpa dig, både med att lägga upp planer och utföra service- och underhållsarbeten som alltid är nödvändiga i fastigheter.

Ditt ansikte utåt

En bra fastighetsförvaltare tar ansvar för fastigheten och för de som bor i den. Vi ser varje fastighet där vi sköter förvaltningen som vårt eget ansvar och vi har som målsättning att göra fastighetsförvaltningen så problemfri och enkel som möjligt för dig.

Fastighetsservice, teknisk förvaltning – vi kan ta hand om din fastighets skötsel ur alla aspekter. Vi sätter alltid kunden i centrum och lägger därför stor vikt på relationer, ett professionellt bemötande och att alltid leva upp till våra löften och hålla tider.

Fastighetsförvaltning i Stockholm med kunden i fokus

Vi sysslar med fastighetsförvaltning och i det ingår att förvalta kundens intressen. Vårt mål är att öka trivseln hos hyresgästerna samt att öka värdet på fastigheterna. Du kan dessutom anlita oss om du behöver hjälp med upphandling, projektering eller projektledning, Våra kompetenta, erfarna och serviceinriktade medarbetare kan garanterat hjälpa dig.

Fastighetsservice

Vilka skötsel- och service behov har din fastighet? Hör av dig till oss så kan vi skräddarsy en plan som passar just dina önskemål och behov. Vår bastjänst inom fastighetsservice innefattar allt det arbete som bör ske i bolag, bostadsrättsföreningar, stiftelser och samfälligheter. Rondering och tillsyn, felanmälan, inre och yttre fastighetsskötsel, koordinering av olika entreprenörer, trappstädningar med mera. Vi har efter våra framgångsrika år i branschen goda kontakter med entreprenörer i viktiga branscher som bygg, el och VVS.

Teknisk förvaltning

Vår tekniska förvaltning är baserad på den specifika underhållsplan som finns framtagen för varje fastighet. Planen uppdateras och förändras regelbundet så att vi kan fånga upp de byggnadstekniska förändringar som uppstår, möta hyresgästernas behov och underlätta fastigheternas budgetering av drift- och underhållstjänster. Bevakning av hyresavtal, visningar, förhandlingar, uppföljning av nyckeltal och hantering av försäkringsärenden är andra tjänster som också kan ingå i den tekniska fastighetsförvaltningen.

Vår projektorganisation kan även leverera hyresgästanpassningar, ombyggnationer, projektledning och projektuppföljningar.

fastighetsförvaltning kontrakt

En trygg partner för fastighetsägare och BRF:er

Vi hjälper såväl fastighetsägare som bostadsrättsföreningar i Stockhom med fastighetsförvaltning, där vi ser till att hela fastigheten är i gott skick ur alla aspekter. Vi arbetar proaktivt med underhåll av fastigheten och teknisk utrustning och förebygger problem innan de uppstår. Vi tar också ansvar för utemiljön och ser till att de boende alltid kommer hem till en välskött fastighet efter arbetsdagens slut.

Välkommen att kontakta oss – vi är företaget för dig som är i behov av kompetent hjälp när det handlar om fastighetsförvaltning i Stockholm.

Din fastighetsförvaltare i Stockholm