Fastighetsförvaltning

Ett tryggt val av samarbetspartner

Vi är ditt trygga val av partner när det handlar om fastighetsförvaltning i Stockholm. Viktigast för oss är alltid kvaliteten på våra tjänster och att vi utför arbetet med stor servicekänsla. Vårt mål är att ha nöjda kunder och vi är stolta över våra många uppdragsgivare i Stockholm.

Du bestämmer själv som fastighetsägare hur uppdraget ska utformas. Kontakta oss så går vi igenom dina behov och anpassar tjänsterna därefter. Vårt tjänsteutbud inom fastighetsförvaltning är stort och våra medarbetare är kunniga och erfarna. Vårt utbud innefattar allt från regelbundet proaktivt underhåll till reparation av uppkomna skador.

Våra fastighetstjänster

  • Förvaltning
  • Fastighetsutveckling
  • Konsulttjänster
  • Jour
  • Felanmälan

fastigheter

Nöjda hyresgäster är vårt mål

En välskött fastighetsförvaltning är en grundförutsättning för att hyresgästerna ska vara nöjda och för att fastigheten ska fungera ur alla olika aspekter. Om man ser över alla vitala delar av fastigheten regelbundet, så kan man upptäcka och rätta till de små problem som – om de inte åtgärdas – kan bli större på sikt. Våra erfarna medarbetare hittar snabbt små potentiella problem och kan åtgärda eventuella brister innan de förvandlas till kostnader för dig som fastighetsägare.

Oavsett vilka tjänster du behöver hjälp med så kommer det i längden att löna sig att anlita en kompetent partner inom fastighetsförvaltning. Vi kan hjälpa dig med teknisk fastighetsförvaltning och har alla nödvändiga certifieringar och försäkringar.

Vi är en trygg, säker och flexibel partner för dig som fastighetsägare – oavsett hur stor din fastighet är och hur stora behoven är, är alla kunder lika viktiga för oss.

Din fastighetsförvaltare i Stockholm